Armax Gaz dezvolta si implementeza activitati de training si instruire de specialitate pentru personalul destinat operarii si exploatarii produselor si echipamentelor executate.
De asemenea oferim activitati de formare profesionala, acreditate de autoritati din domeniu