Pe baza proiectelor intocmite de noi sau furnizate direct de beneficiar, putem oferi servicii de executie pentru o gama variata de produse atat din punct de vedere al domeniului de utilizare cat si al materialelor si tehnologiilor utilizate. Produsele si procesele tehnologice sunt certificate de organisme nationale si internationale (ANRE, CNCAN, ISCIR, TUV, ASME).

• Autorizatie tip EDS destinata executiei sistemelor de distributie a gazelor naturale
• Autorizatie tip EDI destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar
• Autorizatie tip EP destinata executiei obiectivelor aferente instalatiilor tehnologice de suprafata, statiilor de comprimare a gazelor naturale inclusiv racordurile la conductele colectoare din domeniul productiei si inmagazinarii gazelor naturale
• Autorizatie tip ETC destinata executiei conductelor de transport al gazelor naturale si a statiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente SNT
• Autorizatie tip ETR destinata executiei racordurilor si statiilor de reglare masurare a gazelor naturale, avand regimul de lucru cu presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente SNT
• Atestat tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiunea nominala de 0,4 kV
• Autorizatie pentru aplicarea marcii “NB” pentru boilere, vase si accesorii sub presiune
• Autorizatie pentru executia vaselor sub presiune
• Certificat TUV EN ISO 3834-2 - Îndeplinirea cerintelor de calitate conform cu euronorma
• Certificat TUV AD 2000 - Auditata in conformitate cu AD 2000 si EN ISO 3834-2 dispune de premisele pentru executia echipamentelor sub presiune definite in directiva 97/23/EG
• Autorizatie examinari distructive: incercari mecanice, incercari tehnologice, analize metalografice, analize chimice
• Certificat aprobare de model (BRML) – Sistem de masurare a volumelor de gaze naturale tip SMD SCANNER 001
• Autorizatie (BRML) pentru Diafragma de masurarea debitelor-verificare prin calcul
• Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear – utilizarea laboratorului de control nedistructiv X
• Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear – amplasarea laboratorului de control nedistructiv X