Anunt de interes public cu privire la Statia de Uscare Gaze BAND

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala Târgu Mureș, titular al proiectului „Stație de Uscare Gaze BAND”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului Mureș, fără studiu de evaluare a impactului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Stație de Uscare Gaze BAND”, propus a fi realizat in localitatea Band , jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Mureș din Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10 în zsilele de luni până joi, între orele 10:00 – 14:00,vineri între 09:00 și 12:00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

ANTREPRENOR GENERAL
S:C: ARMAX GAZ S.A. Mediaș

Anunt-public-SUG-BAND.pdf (668 downloads )